روغن موتور مشمول طرح شناسه کالا شد


: 2124

پس از گذشت نزدیک به هشت ماه از پیاده سازی سامانه شناسه کالا ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۲ گروه کالایی جدید به طرح اضافه خواهند شد.به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، طبق ماده 3 آیین نامه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گروه های کالایی جدید به پیشنهاد وزارت صمت و نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد طرح شناسه کالا می شوند

پس از گذشت نزدیک به هشت ماه از پیاده سازی سامانه شناسه کالا ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۲ گروه کالایی جدید به طرح اضافه خواهند شد.به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، طبق ماده 3 آیین نامه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گروه های کالایی جدید به پیشنهاد وزارت صمت و نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد طرح شناسه کالا می شوند. بر این اساس، هم اکنون «روغن موتور» و «نوشت افزار شامل دفتر مشق، مداد، کارت پستال و خودکار» 2 گروه کالایی هستند که پس از انواع خودرو به 11گروه قبلی موجود در این طرح اضافه خواهند شد. تقاضای شمولیت 2 گروه کالایی جدید از سوی معاونت امورصنایع و معاونت هماهنگی حقوقی و امور مجلس وزارت صمت با درخواست انجمن ها و اتحادیه های ذینفع بوده که به این وزارتخانه ارسال شده است. بر اساس این گزارش، چنانچه این اقدام با حمایت تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی همراه شود، می تواند گامی موثر در راستای حمایت از کالای تولید داخل باشد.